GK. 7240.15.2022 Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów w latach 2023- 2025


 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów w latach 2023-2025 od poniedziałku do piątku w dni robocze oraz w dni nauki szkolnej, zwanym w dalszej części ,,Komunikacja miejska” lub ,,Usługa”.

Znak sprawy: GK.7240.15.2022

link do platformy zakupowej:    >> LINK << 

 

Załącznik 1 Formularz oferty – PDF 

Załącznik 2 Wykaz pojazdów – PDF 

Załącznik 3 Wykaz Kierowców – PDF 

Załącznik 4 Oświadczenie o niepodleganiu i spełnieniu – PDF 

Załącznik 5 Oświadczenie dot. przynależności – PDF 

Załącznik 6 wykaz usług – PDF 

Załącznik 7 Zobowiązanie podmiotu – PDF

Załącznik 8 Oświadczenie wykonawców wspólnie – PDF 

Załącznik 9 wzór umowy – PDF 

Załącznik 10 rozkłady jazdy – 7 ZIP

SWZ – PDF 

Zmiana do SWZ wadium – PDF

 

Accessibility