Przetarg nieograniczony (licytację) na najem nieruchomości na okres 10 lat


Odpowiedź

na pytanie do ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie o ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)  na najem nieruchomości na okres 10 lat

W toku prowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na najem nieruchomości na okres 10 lat wpłynęło pytanie następującej treści:

„Proszę o wyjaśnienie w jakiej formie ma być przygotowane pełnomocnictwo. Treść ogłoszenia jest niejasna w tym zakresie. W jednym miejscu wskazuje na wymóg formy pisemnej, a w innym na „upoważnienie notarialne”. Zatem czy musi to być pełnomocnictwo pisemne notarialne (spisane w obecności notariusza) czy pisemne podpisane przez Repetentów zgodnie z KRS którzy dają umocowanie Pełnomocnikowi bez konieczności poświadczenia notarialnego?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że pełnomocnictwo podpisane przez Reprezentantów zgodnie z KRS, którzy dają umocowanie Pełnomocnikowi nie musi być poświadczone notarialnie.

BURMISTRZ MIASTA
Kazimierz Dąbrowski 


Accessibility