WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Danuta Łapińska – p.210, tel. w. 31
Z-ca Naczelnika –  mgr inż. Bożena Wróblewska – p. 209, tel. w. 26

Pracownik wydziału:

mgr Sylwester Turowski- p. 211, tel. w. 32


Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym wykazanym:

Podział nieruchomości:

Numeracja porządkowa nieruchomości:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:

Rozgraniczanie nieruchomości:

Wydzierżawienie, najem, użyczenie nieruchomości gruntowych: