1

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia SZANSA w Zambrowie

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia SZANSA w Zambrowie

21 września w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się święto z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia SZANSA.  Jubileusz rozpoczął się od prezentacji multimedialnej, podczas której zebrani goście mieli możliwość zapoznać się z historią oraz formami działalności organizacji. Prezentacja została ubogacona licznymi fotografiami i filmami.

W tym szczególnym dniu władze Stowarzyszenia złożyły podziękowania na ręce osób, które na co dzień wspierają jego działalność. Medale za wieloletnią współpracę otrzymały następujące osoby:

Zbigniew Jach – Przewodniczący Powiatu Zambrowskiego, Kazimierz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Zambrów, Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów, Zenona Zalewska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie, Marta Konopka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Krzysztof Sobuta – Prezes Zarządu Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej „Nadzieja” w Zambrowie, Jarosław Bagiński – przyjaciel Szansy, Anna Biała – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie, Andrzej Trochimowicz – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serce Na Dłoni”, Maria i Adam Barańscy – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Ireneusz Kaczyński – przedsiębiorca zambrowski, Bogdan Strenkowski – przedsiębiorca zambrowski, Elżbieta Bagińska – kierownik Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Janusz Kulesza – poeta zambrowski, Andrzej Gołaszewski – przedsiębiorca zambrowski, Waldemar Gawkowski – prezes Zarządu Spółki Zambrowskiego Ciepłownictwo i Wodociągi, Eugeniusz Kaczyński – przedsiębiorca zambrowski, Grzegorz Skawski – przedsiębiorca zambrowski, Grażyna Bukowska – przyjaciel Szansy Marlena Czajkowska – przedsiębiorca zambrowski oraz Kazimierz Dmochowski – członek zarządu powiatu zambrowskiego.

Podziękowania za szczególną pracę na rzecz Stowarzyszenia trafiły do następujących osób:

Wiesława Bańkowska – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Elżbieta Bieńkowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6, Urszula Bogdańska – przedsiębiorca zambrowski, Jolanta Czajkowska – przyjaciel Szansy, Bożena Frołow – długoletni pracownik Stowarzyszenia, Leszek Gregorek – przedsiębiorca zambrowski, Karolina Ilczuk – przyjaciel Szansy, Elżbieta Jakubiak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1, ks. Grzegorz Kierski – przyjaciel Szansy, Sylwia Korpalska – przyjaciel Szansy, Kazimiera Kropiewnicka – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3, Jolanta Laskowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4, Anna Lewoń – przyjaciel Szansy, Justyna Marcak – przyjaciel Szansy, Alicja Nowowiejska – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Filomena Poduch – członek grupy inicjatywnej Stowarzyszenia Szansa, Alina Przeździecka – przyjaciel Szansy, członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa, Marian Skibiński – przedsiębiorca zambrowski, Krystyna Trochimowicz – przyjaciel Szansy, Marcin Wądołowski – członek Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego Szansa oraz Monika Wiśniewska – przedsiębiorca zambrowski.

W kolejnej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, którzy złożyli na ręce Prezes Stowarzyszenia Szansa Teresy Szumowskiej życzenia oraz okolicznościowe prezenty.

Artystyczną oprawę uroczystości zapewnił Integracyjny Zespół Folklorystyczny Szansa. Na zakończenie w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się degustacja jubileuszowego tortu.

Tekst i foto: Karolina Ilczuk

 

 
Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
  4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic : Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
   • zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
    w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów;
   • stwierdzenia zakończenia działalności Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie;
   • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski
    w Zambrowie;
   • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
   • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
   • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji
    o kandydatach na ławników;
   • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości;
   • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu;
   • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
   • odwołania Skarbnika Miasta Zambrów;
   • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów.
  1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

   

  Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.
Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji pomysłów, pomagamy działać skutecznie, przekonywać mieszkańców i władze do współpracy, podpowiadamy z jakich rozwiązań skorzystali z sukcesem inni. W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet obywatelski, zakładali rady młodzieżowe i rady seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw, poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku, nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów. Za najskuteczniejsze działania rokrocznie wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda Super Samorząd. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji, jak i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za otwartość i dialog.

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.

Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji albo przyjdź na szkolenie, aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Szkolenia są otwarte i bezpłatne. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

więcej informacji: www.maszglos.pl

Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

 

 
Informacja dla inwestora

Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie.

Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego.

Drogi przedsiębiorco, jeżeli kiedykolwiek myślałeś o tym aby zainwestować  pieniądze w odnawialne źródła energii po to, aby uzyskiwać dochód, aby sprzedawać całość wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego to teraz jest na to najlepszy moment.

Stwórz instalację fotowoltaiczną i otrzymuj pieniądze od zakładu energetycznego
po stałej cenie przez najbliższe 15 lat.

Urząd Marszałkowski oferuje dla wszystkich zainteresowanych inwestorów aż 85%
dofinansowania na realizację inwestycji generujących dochód.

Ważne!!!

Inwestycje można zrealizować poprzez zaliczki wypłacane przez Urząd Marszałkowski na poczet rozpoczęcia i kontynuacji zadania. Każdy inwestor musi jedynie przedstawić promesę od własnego banku na 15% wartości inwestycji.

Wnioski przyjmowane będą przez Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego
tylko do końca Września 2019. Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów
do 25.09.2019.

Przeprowadzamy inwestorów przez cały skomplikowany proces składania i kompletowania dokumentacji aż po rozliczenia projektu.

Tworzymy ;
✓ Wnioski o uzyskanie 85% dofinansowania.
✓ Audyty energetyczne
✓ Projekty koncepcyjne i oszacowania inwestycji.
✓ Projekty instalacyjno-wykonawcze.
✓ Projekty budowlane

Fundacja Dar Oze
daroze.pl
info@fundacjadaroze.pl
80. rocznica Bitwy o Zambrów

Obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów

Tegoroczne obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się w piątek 13 września w Regionalnej Izbie Historycznej, gdzie odbyła się promocja książki autorstwa Jerzego Dąbrowskiego pt. „Mogiła wojenna żołnierzy 71. pułku piechoty z września 1939 r.: kpt. Władysława Dąbrowskiego II i strzelca Jana Kudelskiego, odnaleziona po 78. latach. Wydanie drugie rozszerzone”. Publikacja została sfinansowana z budżetu miasta Zambrów oraz z budżetu gminy Zambrów. Autor jest synem kpt. Władysława Dąbrowskiego, dowódcy i kompani ckm, poległego w Bitwie o Zambrowie w 1939 r., a także honorowym obywatelem miasta Zambrów.

Po promocji książki odbyła się wystawa pn. „A więc wojna” przygotowana przez Regionalną Izbę Historyczną Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

14 września odbył się rajd rowerowy „Szlakiem bitwy o Zambrów”. Był to ostatni  długodystansowy rajd rowerowy z cyklu „Zambrów na rowery 2019”. Około 30 miłośników  dwóch kół wyruszyło punktualnie o godzinie 8:00 z targowicy miejskiej i miało do pokonania dystans ok. 100 km. Trasa prowadziła przez miejsca pamięci o poległych żołnierzach 71. Pułku Piechoty z 1939 roku – Łętownicę, Andrzejewo i Komorowo. Rowerzyści zatrzymując się w poszczególnych miejscach oddali hołd poległym żołnierzom, zaś w czasie postojów  prelekcje wygłaszał Tomasz Piórkowski – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 4 Zambrowie, który opowiedział o przebiegu walk. W czasie rajdu uczestnicy mieli okazję obejrzenia rekonstrukcji historycznej walk w Łętownicy. Organizatorem wyjazdu byli: Urząd Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam.

W niedzielę 15 września miały miejsce główne uroczystości patriotyczne, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i wiernych z tutejszej parafii. Mszę celebrował proboszcz parafii ks. Jarosław Olszewski, zaś homilię wygłosił ks. Łukasz Rybiński

Po mszy świętej wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz honorowy obywatel miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski. Następnie Apel Poległych odczytał podporucznik Adam Buczkowski, salwę honorową wykonali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, dowódcą kompani honorowej był kpt. Marcin Karpiński.

Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem.

Oprawę muzyczną podczas niedzielnych uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia im. 71 Pułku Piechoty, harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, harcerze z VIII próbnej zambrowskiej drużyny harcerskiej 7 Ogni oraz zuchy z 4. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

 
17 września usłyszymy syreny alarmowe

Urząd Miasta Zambrów informuje, że w dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.00 na terenie miasta Zambrów zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 80 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

 
Uroczystość pożegnania nieznanego żołnierza w Zambrowie

Uroczystość pożegnania nieznanego żołnierza w Zambrowie

13 września 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania nieznanego żołnierza, poległego w wojnie obronnej 1939 r., w miejscowości Śledzie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.

Na uroczystość przybyli: Jerzy  Dąbrowski z małżonką i Tadeusz Dąbrowski – synowie kpt. Władysława Dąbrowskiego  pochowanego w ubiegłym roku żołnierza 71. Pułku Piechoty, przedstawiciel kombatantów i Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych z województwa, powiatu, miasta i gminy, poczty sztandarowe, przedstawiciele placówek oświatowych, służb mundurowych,  stowarzyszeń, związków, harcerzy, licznie zebrani mieszkańcy wsi Śledzie oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów. Po mszy świętej trumna została przewieziona na specjalnie przygotowanym samochodzie terenowym Scorpion z 18 białostockiego pułku rozpoznawczego. W przemarszu udział wzięli także rekonstruktorzy na koniach z Fundacji Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – pierwszy szwadron liniowy 5. pułk Ułanów Zasławskich.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym w Zambrowie, którą poprowadził Dariusz Grabowski.

Po oddaniu honorów przez wojskową asystę honorową odbyło się przekazanie flag z trumny nieznanego żołnierza na ręce Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty Konopka z przeznaczeniem dla Regionalnej Izby Historycznej.

W dalszej części pogrzebu odbyło się złożenie trumny do grobu oraz salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 18 białostockiego pułku rozpoznawczego. Na zakończenie wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia wieńców i kwiatów na mogile zbiorowej, w której złożono trumny poległych.

Organizator uroczystości:

Gmina Zambrów
Rajd rowerowy “SZLAKIEM BITWY O ZAMBRÓW”

Urząd Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sporteam w Zambrowie zapraszają do udziału w rajdzie rowerowym Szlakiem Bitwy o Zambrów, który odbędzie się 14 września 2019 r. (sobota), zbiórka o godz. 8.00 na targowicy miejskiej w Zambrowie.

Do pokonania będzie dystans ok. 100 km.

Zapraszamy osoby przygotowane kondycyjnie i sprzętowo. Rajd będzie poruszał się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Uczestnicy zaprowiantują się w swoim zakresie. Organizator zapewnia wodę.

Aby wziąć udział w rajdzie należy zapoznać się z regulaminem imprezy.

 

 
Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2019!

Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2019!

Tegoroczne Wojewódzkie Święto Plonów odbędzie się 14 września w Tykocinie. W piątek (6.09) podczas konferencji prasowej do udziału w wydarzeniu zapraszali Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina, Jan Perkowski, starosta białostocki i Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

– Dożynki są przede wszystkim podziękowaniem za tegoroczne plony oraz codzienną pracę i trud rolników – podkreślał marszałek Kosicki – Spotkajmy się zatem 14 września w Tykocinie i wspólnie podziękujmy za ukończenie żniw i prac polowych. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, a program jest bardzo bogaty.
W imieniu mieszkańców gminy i całego powiatu białostockiego do udziału w dożynkach zachęcali też burmistrz Mariusz Dudziński i starosta Jan Perkowski

Podlaskie Święto Plonów rozpoczną nabożeństwa: o godz. 9.00 w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku liturgię odprawi Biskup Supraski Andrzej, natomiast msza polowa na placu przy kościele pw. św. Trójcy w Tykocinie rozpocznie się o godz. 11.00. Przewodniczyć jej będzie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

Uroczystości dożynkowe odbędą się w najpiękniejszym miejscu Tykocina – na Placu Czarnieckiego.
To tam po nabożeństwie i po części oficjalnej, zobaczymy występy zespołów folklorystycznych – m.in. Kurpi Zielonych. W programie Święta Plonów jest oczywiście przekazanie chleba dożynkowego, pokaz obrzędów związanych z tym świętem i  wybór najpiękniejszego wieńca. Poznamy też laureatów konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”.
Amatorzy regionalnej kuchni będą mogli skosztować tradycyjnych lokalnych przysmaków. Na tykocińskim Placu nie zabraknie też straganów z ludowym rękodziełem.

Dożynki Wojewódzkie 2019 uświetnią też koncerty – o godz. 18.00 na scenie wystąpi Janusz Laskowski, a o 20.30 zespół Focus.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Wrota Podlasia

Link do wydarzenia na fb https://www.facebook.com/events/2199901046787152/