1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY UCZESTNICZĄCY W CYKLU SYSTEMOWYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH POWYŻEJ  IV LIGI, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE MIASTA ZAMBRÓW WRAZ Z PROMOCJA ZDROWIA  POPRZEZ PROPAGOWANIE WSRÓD UCZESTNIKÓW ZNACZENIA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Ogłoszenie o konkursie IV-liga 

Oferta – Druk 

Umowa – Druk 

Sprawozdanie – Druk
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2022 roku

WSPÓŁZAWODNICTWO POMIĘDZY ZAWODNIKAMI UCZESTNICZĄCYMI W TRENINGACH I ROZGRYWKACH LIGOWYCH POWYŻEJ  IV LIGI

Ogłoszenie o konkursie wspolzawodnictwo.pdf 

Oferta – Druk 

Umowa – Druk

Sprawozdanie – Druk
Czyste Powietrze Plus

Czyste Powietrze Plus

Od 15 lipca 2022 r. ruszył Program „Czyste Powietrze Plus” z wyższymi dotacjami na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych oraz tak zwanym „prefinansowaniem” inwestycji.

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Zambrów działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańców Miasta Zambrów zainteresowanych wzięciem udziału w programie zapraszamy we wtorek oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 do Urzędu Miasta Zambrów (pokój 32-parter).

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” jest Pani Patrycja Łapińska. Informacje udzielane są w dniach otwarcia punktu osobiście, telefonicznie pod nr tel. 604-095-223 oraz mailowo pod adresem: p.lapinska@zambrow.nazwa.pl

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na:
– wymianę starego źródła ciepła (kotła na paliwo stałe),

– termomodernizację (ocieplenie/docieplenie) przegród budowlanych,

– zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

 w budynku/lokalu mieszkalnym jednorodzinnym.

Od czasu uruchomienia we wrześniu 2018 r. Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest on stale modyfikowany i udoskonalany – tak, aby jak najskuteczniej realizować główne założenie tego wieloletniego, ogromnego projektu (z docelowym budżetem w wysokości 103 mld zł), czyli wyraźna poprawa jakości powietrza w Polsce.

Właśnie pojawiła się kolejna dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł. Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Korzystną nowością w programie jest także jednoczesne wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki.

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

• Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Więcej informacji uzyskać można na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. 
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 15 lipca do 5 sierpnia 2022 roku) wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej części działek nr 134/13 i nr 1022 położonych w Zambrowie przeznaczonych do najmu na okres 3 lat,
  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 2929/59 przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony.FOTO-RYSUNEK-GRAFIKA

FOTO-RYSUNEK-GRAFIKA

22 lipca o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie w Galerii Sztuki „Labirynt” odbędzie się wernisaż wystawy “FOTO-RYSUNEK-GRAFIKA” autorstwa Magdaleny i Wojciecha Rusieckich.
Wakacje z kinem dla dzieci

Wakacje z kinem dla dzieci

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie serdecznie zaprasza na wakacje z kinem dla dzieci, które odbędą się w dniach 18-22 lipca. O godzinie 12.15 w tych dniach będą wyświetlane bajki dla dzieci. Cena karnetu: 20 zł/os – za 5 bajek.
Z Cyganami pod gwiazdami

Z Cyganami pod gwiazdami

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na koncert “Z CYGANAMI POD GWIAZDAMI”, który odbędzie się 17 lipca o godz. 18.00 na terenach rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie.
Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie

3 lipca br. odbył się przedostatni rajd rowerowy Zambrów na Rowery 2022 na dystans 50 km. Grupa rowerzystów punktualnie o 10:00 wyruszyła z targowicy miejskiej w kierunku Wysokiego Mazowiecka, gdzie w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem czekał na uczestników ciepły posiłek przygotowany przez restaurację Stacja Jadalna.

Trasę jaką pokonał peleton prowadziła przez: m. Zambrów, przejazd ulicami: ul. Grabowska, m. Wola Zambrzycka, m. Szczodruchy, m. Jabłonka Kościelna, m. Tybory Kamianka, m. Osipy Lepertowizna, m. Wysokie Mazowieckie, przejazd ulicami: skręt w ul. Warszawską, ul. Żwirki i Wigury, ul. Ludowa – Miejski Ośrodek Kultury. Powrót: m. Wysokie Mazowieckie, przejazd ulicami: Miejski Ośrodek Kultury – wyjazd w ul. Ludową, przekroczenie DK 66, ul. Przechodnia, ul. Podlaska, m. Michałki, m. Wólka Mała, m. Miodusy Stok, m. Zaręby-Świeżki, m. Stary Skarżyn – wyjazd w kierunku m. Długobórz, m. Długobórz – skręt w prawo, ul. Zambrowska – DK63, wjazd na ścieżkę rowerową, m. Zambrów – parking przy kościele Św. Józefa

Organizatorem rajdów jest Burmistrz Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe SPORTEAM.

Kolejne rajdy rowerowe:

Rajd krótki ok. 50 km w obie strony

  • 7 sierpnia – Rutki

Rajd długi ponad 100 km w obie strony

  • 4 września – Kurowo/Waniewo

Pozostałe imprezy rowerowe:

  • 10 września – Rajd szlakiem Bitwy o Zambrów
  • 13 sierpnia – Pielgrzymka do Hodyszewa

K.Ferks
Koncert Pianistyczny w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych

Koncert Pianistyczny w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie serdecznie zaprasza na Koncert Pianistyczny w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych, który odbędzie się 11 lipca o godz. 19.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I st. z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 4 w Zambrowie. W koncercie zaprezentują się znamienici nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Robert Marat oraz prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just, którzy poprowadzą również wspomniane wyżej warsztaty.

Wstęp wolny!