Karta Dużej Rodziny? Przypominamy gdzie i jak złożyć wniosek o jej uzyskanie

Karta Dużej Rodziny? Przypominamy gdzie i jak złożyć wniosek o jej uzyskanie


Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i uprawnień honorowanych w instytucjach publicznych, jak i prywatnych w całym kraju, przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej trójkę dzieci. Od niedawna o kartą mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Krok 1: Przyjdź do Biura Promocji Miasta Zambrów, piętro II, pokój 228.

Krok 2: Wypełnij wniosek (uwaga: rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci, powinni mieć przygotowane numery pesel dzieci, które są niezbędne przy wypełnianiu wniosku). Wniosek można również pobrać ze strony Urzędu Miasta Zambrów: Wniosek Karty Dużej Rodziny .  

Krok 3: Po otrzymaniu wiadomości sms z informacją o możliwości odbioru karty, zgłoś się do Biura Promocji Miasta Zambrów.

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię?

 1. Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii — portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go online.
 3. Wypełnij wniosek — kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
 4. Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — dostaniesz je esemesem.

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny dostępna jest w aplikacji mObywatel. Oznacza to, iż posiadacz aktywnej karty KDR (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 86 271 22 10 wew. 30 lub e-mail: promocja@zambrow.pl

Obsługą wniosków w Urzędzie Miasta Zambrów zajmuje się Justyna Włodkowska – Kurpiewska, Inspektor Biura Promocji Miasta Zambrów.

 

 

 
Podpisano umowę na budowę nowej ścieżki rowerowej

Podpisano umowę na budowę nowej ścieżki rowerowej


W dniu 27.09.2022 r. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda”. Inwestycja dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogowych obiektów inżynierskich i istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej. Zadanie zlecone do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Szczegóły inwestycji:

Strony umowy:

 1. Zamawiający: Miasto Zambrów
 2. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher z siedzibą w Zambrowie przy ul. Grunwaldzkiej 10/12.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 1. ETAP I – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót oraz uzyskanie zgody budowlanej zgodnej z Prawem Budowlanym, pozwalającej a wykonanie robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.
 2. ETAP II – wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją wykonawczą oraz sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane).

Przedmiot inwestycji: Budowa ciągu pieszo – rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz. Zadanie stanowić będzie odpowiedź na postulaty mieszkańców. Pozwoli w bezpieczny sposób dotrzeć do kompleksu leśnego w Czerwonym Borze oraz przyśpieszy podróż w dalsze zakątki regionu.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 września 2023 r.

Wartość przedmiotu umowy (etap 1 i 2): brutto 4 996 574,22 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W tym celu Miasto Zambrów w dn. 15.07.2021 r. złożyło za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu. Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji. Miasto Zambrów uzyskało promesę dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Beneficjenta w dniu  20.09.2022 r. Kwota Promesy wynosi 4.746.745,51 PLN, co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny na realizację Inwestycji w wysokości: 249.828,71 zł, co stanowi 5,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji:

 1. a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty Promesy,
 2. b) druga transza w wysokości kwoty Promesy pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy.

Weronika Zaniewska

Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 
PSM w Zambrowie zaprasza na koncert

PSM w Zambrowie zaprasza na koncert


Drodzy melomani!
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z muzyką w wykonaniu znakomitych artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie!
 
Koncert odbędzie się 04.10.2022 roku o godz. 16.00 w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Wstęp wolny!
 
Wykonawcy:
Marta Słociak-Wiszniewska / Katarzyna Andruszko – wokal
Piotr Gawarecki – wokal
Szymon Gwóźdź / Alan Turonek – trąbka
Mateusz Gramburg / Adam Sychowski – fortepian
 
Kilka słów o koncercie:
W każdym sezonie staramy się prezentować w naszych programach portrety wybitnych przedstawicieli polskiej piosenki. Tym razem przybliżymy sylwetkę Zbigniewa Wodeckiego, jednej z największych osobowości ostatnich 50 lat, człowieka wielu talentów – piosenkarza, skrzypka, trębacza, kompozytora i autora tekstów. Pamiętamy jego mocny, a zarazem ciepły głos o rozległej skali, jego improwizacje grane pomiędzy zwrotkami piosenek na skrzypcach i trąbce, jego bujną fryzurę i serdeczny uśmiech. Bliscy wspominają go jako człowieka dobrego i pogodnego, jako prawdziwego przyjaciela.
Najmłodsi pamiętają Zbigniewa Wodeckiego jako wykonawcę piosenek o Pszczółce Mai i o Rudolfie Czerwononosym. Wybierzemy się zatem na wędrówkę śladami uśmiechniętego pana w okularach, o bujnych włosach i pięknym, miękkim i ciepłym głosie, czasem ze skrzypcami lub trąbką w ręku, który koncertując na całym świecie i wykonując wiele piosenek dla dorosłych, nie zapominał o tym, by śpiewać także dla dzieci. A może te bajkowe piosenki zaśpiewamy razem?
W programie dla starszych zabrzmią najsłynniejsze przeboje śpiewane przez Zbigniewa Wodeckiego, począwszy od ballady Zacznij od Bacha, a skończywszy na piosence Lubię wracać tam, gdzie byłem, która dała tytuł naszemu koncertowi. Niektóre z nich śpiewał Wodecki w duecie ze swymi przyjaciółmi z estrady. Jest też autorem niejednej z nich. Do programu dołączyliśmy piosenki z repertuaru tych muzycznych towarzyszy Wodeckiego, którzy byli mu szczególnie bliscy. Bo przecież nasze życie to również ci, których spotykamy na swojej drodze.
 

źródło: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie odwiedzili Urząd Miasta

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie odwiedzili Urząd Miasta


 

Dziś, to jest 26 września br. Burmistrz Miasta Zambrów gościł uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Na początku spotkania włodarz miasta powiedział kilka słów o charakterze pracy w Urzędzie Miasta. Następnie głos zabrali mali mieszkańcy. Padały pytania między innymi o termin otwarcia restauracji McDonald’s, galerii przy ul. Białostockiej, nowych placach zabaw, boiskach do gry w piłkę nożną czy ścieżkach rowerowych. 

W podziękowaniu za wizytę dzieci przekazały dla gospodarza miasta upominek oraz książkę o Zambrowie, którą same przygotowały. 

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali gadżety oraz odwiedzili gabinet włodarza miasta, gdzie mogli zasiąść na burmistrzowskim fotelu. 

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON
AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022


„Wszystkie śmieci nasze są”, pod takim hasłem odbyła się 29 edycja ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata, której celem było posprzątanie naszego miasta i zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej. To wydarzenie wpisało się  na stałe w ekologiczny kalendarz naszego miasta.

W tym roku akcje przeprowadzono dn. 16 września 2022 r. Swój udział zadeklarowało 13 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. W akcji uczestniczyło ok. 500 osób.

Uczestnicy zostali wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. Zbierane nieczystości trafiały do worków przeznaczonych na: szkło, metale i odpady plastikowe, papier oraz odpady zmieszane. Dzieci chętnie przystąpiły do  zbiórki śmieci. Przedszkolaki sprzątały najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie zebrano 250 kg odpadów, w tym:

 • 40 worków na odpady zmieszane;
 • 15 worków na  metale i tworzywa sztuczne;
 • 8 worków papieru,
 • 12 worków na szkło,

Wśród zebranych odpadów zdarzały  także odpady wielkogabarytowe, np. krzesła i zużyty sprzęt elektroniczny, np. stary telewizor.

W związku z tym, że do udziału w akcji Miasto Zambrów co roku zaprasza szkoły powiatowe, Zarząd Powiatu przekazał 500 zł celem dofinasowania wyposażenia uczestników w rękawice i worki.

Nagrodą za udział są książki i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów  dla każdej placówki edukacyjnej.

Akcja miała na celu pokazanie uczestnikom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Dziękujemy wszystkim za czynny udział w akcji oraz za troskę o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na zajęcia “LATINO KIDS” oraz do zespołu “DZIECIĘCEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZAMBROWSKIE KUKUŁECZKI”

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na zajęcia “LATINO KIDS” oraz do zespołu “DZIECIĘCEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZAMBROWSKIE KUKUŁECZKI”


Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza dzieci w wieku od 6 do 14 lat do zapisów:

– na zajęcia taneczne “LATIN KIDS”,

– do DZIECIĘCEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA “ZAMBROWSKIE KUKUŁECZKI”.
20. lat Pracowni Malarskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

20. lat Pracowni Malarskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie


Dnia 23 września br. o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki “Labirynt” MOK w Zambrowie odbędzie się wernisaż wystawy zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia Pracowni Malarskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, prowadzonej przez pana Włodzimierz Dąbkowskiego.

Wystawę będzie można zwiedzać do dnia 28 października 2022 roku.

Wstęp bezpłatny.
Podziękowania za wsparcie w sfinansowaniu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

Podziękowania za wsparcie w sfinansowaniu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie


W dniu 16 września 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyło się spotkanie. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podziękował przybyłym osobom oraz firmom z terenu miasta Zambrów, za współfinansowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Następnie Komendant Powiatowej Policji w Zambrowie  młodszy inspektor Krzysztof Sewioło oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie Jacek Norbert Murawski wręczyli zebranym gościom pamiątkowe dyplomy.

 

Zaproszeni:

 • ADVENTUS Agencja Pracy Tymczasowej Zambrów Paweł Suski
 • BALTON Zambrów Malgorzata Kos
 • INTER-TECH Zambrów Anna i Piotr Jankowscy
 • GOLCHEM Zambrów Golaszewski Andrzej
 • MOYA Zambrów – Stacja Paliw Sławomir Worosilak
 • MONOLIT Zambrów Wiesław i Michał Godlewscy
 • OSTROVIT Zambrów Robert Szulborski
 • PGK Sp. z o.o. Zambrów Mieczysław Kaczyński +
 • PHU BALAZY Grzegorz Hurtownia Farmaceutyczna Anna Grzegorz Bałazy
 • Salon Meblowy PIEER s.c Jacek Piórkowski
 • Sklejka TRADE Zambrów Waldemar Gromek
 • ZIELEŃ Zambrów Andrzej Wróbel
 • EWADRUK Strękowski Sp.j. Zambrów Bogdan Strekowski
 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Zambrowie Zygmunt Wszeborowski
 • Centrum Ogrodnicze ZORZA Wojciech Jastrzębski
 • PRYMA Zambrów – Stacja Paliw Hanna Gosk
 • AUTO PRYMA Zambrów Adam Gosk
 • Senator RP Marek Komorowski
 • Radny Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski
 • BITUM Zambrów Piotr Zalewski
 • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zenona Zalewska

Marcin Maciejewski