WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału – mgr Rafał Pomazański – p. 227, tel. w. 17

Pracownicy wydziału:

Joanna Kulesza – p. 227, tel. w. 42
mgr Wioleta Skała – p. 227, tel. w. 42
Anna Baczewska – p. 227, tel. w. 41


Zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu:

 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców):

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego:

Zameldowanie na pobyt czasowy lub stały cudzoziemca:

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych:

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu:

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej:

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności:

DOWÓD OSOBISTY

Wydanie dowodu osobistego:

 Wpis do rejestru wyborców: