URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik– mgr Anna Stefańska – p. 212, tel. w. 28

Z-ca Kierownika – mgr Monika Lutostańska – p. 213, tel. w. 25

Obsługa Urzędu Stanu Cywilnego – mgr Jarosław Kozłowski – p. 213, tel. w. 25


Klauzula informacyjna dotycząca ustawy – plik PDF


 1. Sporządzenie aktu urodzenia
  – Karta usług nr 01 
 2. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC – ślub cywilny
  – Karta usług nr 02
 3. Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa
  – Karta usług nr 03
 4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania
  – Karta usług nr 04
 5. Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą
  – Karta usług nr 05
 6. Sporządzenie aktu zgonu
  – Karta usług nr 06
 7. Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
  – Karta usług nr 07 
  – Zał. 1 – Wniosek o transkrypcje aktu urodzenia
  – Zał. 2 – Wniosek o transkrypcje aktu małżeństwa
  – Zał. 3 – Wniosek o transkrypcje aktu zgonu
 8. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  – Karta usług nr 08
  – Zał.1 – Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia
  – Zał. 2 – Wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa
  – Zał. 3 – Wniosek o sprostowanie aktu zgonu
 9. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  – Karta usług nr 09
  – Zał. 1 – Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia
  – Zał. 2 – Wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa
  – Zał. 3 – Wniosek o uzupełnienie aktu zgonu
 10. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  Karta usług 10
  – Zał. 1 – Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia
  – Zał. 2 – Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa
  – Zał. 3 – Wniosek o odtworzenie aktu zgonu
 11. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  Karta usług nr 11
  – Zał. 1 – Podanie

 12. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  Karta usług nr 12
  – Zał. 1 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 13. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
   Karta usług nr 13

 14. Zmiana imienia i nazwiska
  Karta usług nr 14
  – Zał. 1 – Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
  – Zał. 2 – Wniosek o zmianę imienia, nazwiska małoletniego
  – Zał. 3 – Wniosek o zmianę imienia, nazwiska z rozciągnięciem na małoletnie dzieci
 15. Uznawanie za skuteczne na terenie polski rozwodów orzeczonych za granicą
  Karta usług nr 15
  – Zał. 1 – Wniosek o uznanie orzeczenia sadu zagranicznego o rozwodzie

 16. Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa
  Karta usług nr 16
  – Zał. 1 – Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego (złote gody)

 17. Rejestracja treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  – Karta usług nr 17
  – Zał. 1 – Wniosek o rejestracje aktu urodzenia