1 lipca, 2008

Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego […]
3 stycznia, 2008

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie Projekt nr: WND-RPPD.06.01.00-20-057/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 […]
12 kwietnia, 2007

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05 Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny […]
20 marca, 2007

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II

Tytuł projektu:Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II Projekt Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05 Umowa Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05/U/5/07 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program […]
1 stycznia, 2007

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie 

Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie  Projekt Nr 1.3-17 Umowa Nr POPW. 01.03.00-20-001/08-00 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego […]
30 czerwca, 2006

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie Projekt Nr: Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Umowa Nr” Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny […]
16 października, 2005

Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie

Tytuł projektu: Utworzenie Zambrowskiego Parku Przemysłowego w Zambrowie Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja […]
Accessibility