Wrzesień 10, 2018

79. rocznica Bitwy o Zambrów

79. rocznica Bitwy o Zambrów Tegoroczne obchody 79. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się 8 września rajdem rowerowym szlakiem Bitwy o Zambrów. Rowerzyści przemierzyli szlak liczący […]
Wrzesień 10, 2018

 Otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w Zambrowie

 Otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w Zambrowie 8 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych placówek oświatowych w Zambrowie – Miejskiego Przedszkola […]
Sierpień 29, 2018

Obchody rocznicy Bitwy o Zambrów 1939 (rajd rowerowy, uroczystości patriotyczne, inscenizacja bitwy o Zambrów)

Szanowni Mieszkańcy Zambrowa! Burmistrz Miasta Zambrów oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 79. rocznicy Bitwy o Zambrów. W tym roku zaplanowano […]
Sierpień 28, 2018

Wirtualny spacer po Zambrowie

Kliknij tutaj, aby obejrzeć tereny rekreacyjne nad zalewem w formie wirtualnego spaceru. Poniżej prezentujemy zdjęcia Zambrowa „z lotu ptaka” wykonane w sierpniu 2018 roku. Autor: Zbigniew […]
Sierpień 28, 2018

Pożegnanie lata 2018

W minioną niedzielę (26 sierpnia) na targowicy miejskiej w Zambrowie odbyło się „Pożegnanie Lata 2018”. Jako pierwszy wystąpił Teatr Form Różnych, który zabawiał zebraną publiczność różnymi […]
Sierpień 21, 2018

Rajd długodystansowy

Zapraszamy na ostatni w tym sezonie rajd długodystansowy z Zambrowa do Szulborza organizowany w ramach akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2018 w najbliższą niedzielę 26 sierpnia.   […]
Sierpień 20, 2018

Pożegnanie Lata 2018, IV Zambrowski turniej w 3-5-8

  Już w najbliższą niedzielę 26 sierpnia odbędzie się POŻEGNANIE LATA 2018. Tego dnia odbędzie się także TURNIEJ 3-5-8 oraz BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE. Serdecznie zapraszamy!
Sierpień 20, 2018

Bezpłatne badania mamograficzne

Sierpień 16, 2018

„Wersalinka” wystąpiła w zambrowskim Centrum Kultury

W miniony wtorek (14 sierpnia 2018r.) w Centrum Kultury wystąpili muzycy z Łotwy, Estonii wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Zambrowa – wspólnie tworzący Międzynarodową Orkiestrę […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Ułatwienia dostępu - zamknij panel