Maj 24, 2019

Konferencja „Polska Strefa Inwestycji”

 
Maj 23, 2019

Ankieta (przedsiębiorcy lokalni)

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Zambrów realizuje badania dotyczące atrakcyjności miasta, które mają na celu identyfikację i ocenę głównych czynników wpływających na podejmowane decyzje o wyborze miejsca […]
Maj 22, 2019

Mistrzowie Europy z wizytą u burmistrza

Mistrzowie Europy z wizytą u burmistrza Dzisiaj Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski gościł  Mistrzów Europy w Karate Kyokushin Kingę Kalisiewicz oraz Mateusza Choromańskiego. Włodarz pogratulował zwycięzcom […]
Maj 17, 2019

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przypomina, że 19 maja 2019r. obchodzony jest  Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na […]
Maj 17, 2019

Stefano Terrazzino Trio zagra na „Dzień Matki”

Stefano Terrazzino Trio zagra na „Dzień Matki” Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza wszystkie mamy na koncert Stefano Terrazzino, który odbędzie się 24 maja 2019r. o godz. 18.00 […]
Maj 16, 2019

Zagraniczni goście z wizytą u burmistrza

Zagraniczni goście z wizytą u burmistrza Wczoraj Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski gościł  grupę uczniów szkół z Chorwacji, Hiszpanii, Grecji, Włoch  i Cypru, którzy przyjechali do Szkoły […]
Maj 15, 2019

WYŚCIGI ROWEROWE NA DZIEŃ DZIECKA

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „SPORTEAM” oraz Miasto Zambrów zaprasza na wyścigi rowerowe  z okazji Dnia Dziecka. Wyścigi odbędą się 25.05.2019 r. o godz: 10.00 na Stadionie Miejskim w […]
Maj 13, 2019

Sezon rowerowy rozpoczęty „Zambrów na rowery 2019” – Puchały

Sezon rowerowy rozpoczęty „Zambrów na rowery 2019” – Puchały Niedzielny rajd do Puchał był pierwszą wyprawą w tym sezonie w ramach akcji „Zambrów na rowery 2019”. […]
Maj 13, 2019

15-lecie Funduszy Europejskich w Zambrowie

W sobotę 11.05.2019 r. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie odbyło się święto: ,,15-lecie Funduszy Europejskich w Zambrowie” w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Ułatwienia dostępu - zamknij panel