23 listopada, 2023

Wykaz nowych nieruchomości do najmu

Wykaz nowych nieruchomości do najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z […]
22 listopada, 2023

Dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru […]
20 listopada, 2023

Komunikat o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorcę projektu grantowego w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków RPOWP 2014-2020

Komunikat o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorcę projektu grantowego w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków RPOWP 2014-2020 Dotyczy […]
20 listopada, 2023

Ważny komunikat odnośnie projektu grantowego

Ważny komunikat odnośnie projektu grantowego Uwaga! Komunikat o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorcę projektu grantowego w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały […]
Accessibility