1 lipca, 2022

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie Miasto Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam zapraszają wszystkich miłośników rowerowych wypraw na tegoroczną edycję „ZAMBRÓW NA ROWERY”. Koleiny rajd […]
30 czerwca, 2022

12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych

12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych W dniach 25-26 czerwca 2022r. odbyła się 12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zambrowie. 25 czerwca o godz. 16.00 […]
30 czerwca, 2022

Amelia Zaręba i Kinga Kalisiewicz z ZKKK zdobywczyniami 3. miejsca

Amelia Zaręba i Kinga Kalisiewicz z ZKKK zdobywczyniami 3. miejsca W dniach 11-12 czerwca 2022 r. w Warnie (Bułgaria) odbyły się 35. Wagowe Mistrzostwa Europy w […]
30 czerwca, 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 czerwca br. miało miejsce zakończenie roku szkolnego w zambrowskich szkołach. Burmistrz Miasta Zambrów nagrodził uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława […]
27 czerwca, 2022

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Duda

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Duda W dniu 23 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego gościł w Zambrowie Prezydent RP Pan Andrzej Duda. […]
27 czerwca, 2022

Lato w Mieście 2022

Lato w Mieście 2022
27 czerwca, 2022

XV Ogólnopolski Zlot Motocyklowy KMM “Żubr”

XV Ogólnopolski Zlot Motocyklowy KMM “Żubr” W dniach 8-10 lipca 2022 r. obędzie się XV Ogólnopolski Zlot Motocyklowy organizowany przez Klub Miłośników Motocykli “Żubr” z Zambrowa.
22 czerwca, 2022

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedzi we czwartek Zambrów

23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami powiatu zambrowskiego na terenach rekreacyjnych nad Zalewem w Zambrowie. […]
21 czerwca, 2022

Informacja o webinarium

Informacja o webinarium 23 czerwca 2022 r. odbędzie się webinarium „Wdrażanie innowacji przez MŚP – dofinansowanie w ramach Działania 1. 3. 1. Polska Wschodnia”. Jest ono […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility