10 sierpnia, 2018

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie. Projekt Nr: WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17 Nazwa programu: Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Podlaskiego  na lata 2014-2020 […]
Accessibility