20 listopada, 2023

Ważny komunikat odnośnie projektu grantowego

Ważny komunikat odnośnie projektu grantowego Uwaga! Komunikat o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorcę projektu grantowego w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały […]
7 listopada, 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku – badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Białymstoku – badania ankietowe W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej […]
Accessibility