6 maja, 2019

Raport o stanie gminy

Stosownie do art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy […]
Accessibility