2 czerwca, 2020

Dzień Dziecka w Zambrowie. Klauni ze słodkościami przeszli ulicami miasta

Dzień Dziecka w Zambrowie. Klauni ze słodkościami przeszli ulicami miasta Wczoraj w godzinach popołudniowych ulicami miasta przeszli klauni, którzy rozdawali słodkości i balony dla najmłodszych mieszkańców […]
2 czerwca, 2020

Komunikat w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie  funkcjonowania  komunikacji miejskiej  w Zambrowie. W związku z nowymi wytycznymi wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów […]
27 maja, 2020

Klauni na Dzień Dziecka w Zambrowie

Klauni na Dzień Dziecka w Zambrowie 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku zaplanowana impreza plenerowa nie odbędzie się z uwagi na panującą pandemię […]
26 maja, 2020

Od 1 czerwca komunikacja miejska kursuje normalnie

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 26 maja 2020r. w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zambrowie Od 1 czerwca 2020 r. komunikacja miejska będzie funkcjonowała w […]
26 maja, 2020

30 lat Samorządu Terytorialnego

30 lat Samorządu Terytorialnego W 2020 roku mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca […]
22 maja, 2020

XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie odwołana

XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie odwołana Szanowni Państwo, Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych […]
22 maja, 2020

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 odbędzie się XVIII […]
20 maja, 2020

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie – szczegółowe informacje

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie – szczegółowe informacje
20 maja, 2020

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu