7 maja, 2021

Start – upowe Polska Wschodnia

Start – upowe Polska Wschodnia
7 maja, 2021

Burmistrz Miasta Zambrów uczcił pamięć żołnierzy w ramach “Dnia Zwycięstwa”

Burmistrz Miasta Zambrów uczcił pamięć żołnierzy w ramach “Dnia Zwycięstwa” 8 maja obchodzimy “Dzień Zwycięstwa” z okazji zakończenia II wojny światowej. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski […]
4 maja, 2021

Miejskie obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja

Miejskie obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja W tym roku obchodzimy szczególną rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości, podobnie jak w ubiegłym […]
28 kwietnia, 2021

2 maja wywieś flagę!

2 maja wywieś flagę! W akcji #mojaflaga dotychczas brali udział m.in. Adam Małysz, Marcin Gortat i Energa Basket Liga, Tour de Pologne i Czesław Lang oraz […]
27 kwietnia, 2021

Informacja o lokalach mieszkalnych do sprzedaży

Informacja o lokalach mieszkalnych do sprzedaży Komunikat Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce […]
27 kwietnia, 2021

Europejski Tydzień Szczepień 2021

Europejski Tydzień Szczepień 2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje o obchodach Europejskiego Tygodnia Szczepień (European Immunization Week – EIW) który w tym roku przypada […]
26 kwietnia, 2021

Nagroda im. Prof. Romana Czerneckiego dla autorów publikacji o edukacji

Nagroda im. Prof. Romana Czerneckiego dla autorów publikacji o edukacji Fundacja EFC przyjmuje zgłoszenia do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda przyznawana jest naukowcom, […]
26 kwietnia, 2021

“Muzyczna wiosna” – koncert MMOD 1 maja

“Muzyczna wiosna” – koncert MMOD 1 maja Dnia 1 maja 2021 roku o godzinie 18.00 na stronie facebook.com/mokzambrow zostanie udostępnione nagranie koncertu “Muzyczna Wiosna” w wykonaniu […]
22 kwietnia, 2021

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Miasta

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Miasta  Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXVI sesja Rady […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility