21 marca, 2022

Reprodukcje hafciarskie malarzy

Reprodukcje hafciarskie malarzy Od 21 stycznia trwają warsztaty artystyczne promujące reprodukcje hafciarskie malarzy. Odbyło się już 9 spotkań. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet uczestniczki otrzymały piękny […]
17 marca, 2022

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo SZANOWNI PAŃSTWO, Realizując zadania wynikające z art. 22, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Burmistrz Miasta […]
17 marca, 2022

Świadczenie pieniężne z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju

Świadczenie pieniężne z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju Zgodnie z art.13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 […]
17 marca, 2022

Uwaga! Informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznych

Ważny komunikat w sprawie rozliczania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” W celu sprawnego rozliczenia przedsięwzięcia, polegającego na montażu […]
17 marca, 2022

Wysokość składek w II kwartale 2022r.

Wysokość składek w II kwartale 2022r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z […]
16 marca, 2022

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br. Od 15 lutego na podatników […]
15 marca, 2022

#Polska pomaga Ukrainie / #Польща допомагає Україні

#Polska pomaga Ukrainie / #Польща допомагає Україні Z ulotki dowiesz się jakie formalności musisz załatwić, aby uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i prawną. У листівці буде […]
15 marca, 2022

Zbiórka elektroodpadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie

Zbiórka elektroodpadów w zambrowskiej CZWÓRCE Zespół ekologiczny „Energetycznie nakręceni” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie serdecznie zaprasza całą społeczność lokalną do zbiórki elektroodpadów, czyli zużytego […]
14 marca, 2022

Akcja Popieram “Polskie rękodzieło”

Akcja Popieram “Polskie rękodzieło” W ciągu dwóch tygodni odbyły się dwa spotkania warsztatowe, na których uczestniczki kończą hafciarskie reprodukcje dzieł malarzy z różnych. Prace zostaną zaprezentowane […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility