21 lipca, 2021

Oferta współpracy – dowóz dzieci niepełnosprawnych

Urząd Miasta Zambrów podejmie współpracę z firmą posiadającą pozwolenie na przewóz osób niepełnosprawnych. Miejscem dowozu jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu. Dowóz będzie odbywał […]
20 lipca, 2021

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2021

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie edycja 2021 Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Zambrowie Całkowita wartość inwestycji: 109.400,00 zł Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na […]
19 lipca, 2021

Koncert z cyklu “Arcydzieła Muzyki Wokalnej”

W niedzielę 25 lipca br. o godzinie 18.00 w Kawiarni “Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w ramach koncertu “Arcydzieła Muzyki Wokalnej” wystąpią: Wiktor Orlof […]
15 lipca, 2021

Podczas festiwalu Food Tracków będzie można się spisać w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.07.2021 r. w godz. 10:00 – 14:30 w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Zambrowie (teren przy zalewie miejskim – wjazd od ulicy […]
14 lipca, 2021

II Rajd Onkorowerowy

W dniach 10-11.07.2021 r. odbył się  II Rajd Onkorowerowy zorganizowany przez zambrowskie Stowarzyszenie Amazonek. W rajdzie udział wzięło 14 osób, w tym 10 onkologicznych. Towarzyszyły im […]
13 lipca, 2021

FOOD TRUCKI W ZAMBROWIE

16-17-18 LIPCA przy terenach rekreacyjnych nad Zalewem!! Piątek: 11:00- 21:00 Sobota: 11:00-21:00 Niedziela 11:00-20:00
12 lipca, 2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów – inspektor w Biurze Promocji Miasta

Zambrów, 12. 07. 2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów Ogłoszenie Nr 210.2.2021 Zambrów, 12. 07. 2021 r. […]
9 lipca, 2021

Alert pogodowy – 09-10.07.2021

❗❗Uwaga Alert RCB❗❗ Dziś i w nocy prognozowane są 🌩 burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Alert RCB wysyłamy do osób przebywających na terenie aż […]
6 lipca, 2021

Bezpłatne konsultacje i badania ginekologiczne w ramach akcji „W kobiecym interesie”

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility