5 maja, 2022

10-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

10-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku W piątek 29 kwietnia 2022 roku na Sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził swoje 10 […]
4 maja, 2022

Wiosenne Inspiracje

Wiosenne Inspiracje Dnia 8 maja br. o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się koncert “Wiosenne inspiracje” w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej […]
4 maja, 2022

ZAMBRÓW NA ROWERY – najbliższy rajd już w tą niedzielę 08.05.2022

ZAMBRÓW NA ROWERY – najbliższy rajd już w tą niedzielę 08.05.2022 Miasto Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam zapraszają wszystkich miłośników rowerowych wypraw na kolejną edycję „ZAMBRÓW […]
27 kwietnia, 2022

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza do udziału w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 29 kwietnia 2022 […]
27 kwietnia, 2022

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku […]
26 kwietnia, 2022

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej 24 kwietnia br. odbyły się, miejskie obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez ks.kan. dr Grzegorza […]
25 kwietnia, 2022

Wystawa malarska Agnieszki Gruszeckiej

Wystawa malarska Agnieszki Gruszeckiej Dnia 28 kwietnia br. o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki “Labirynt” MOK w Zambrowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Gruszeckiej. Wstęp […]
22 kwietnia, 2022

XXXV sesja Rady Miasta Zambrów

XXXV sesja Rady Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta […]
21 kwietnia, 2022

I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny

I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny, który odbędzie się 25-26 kwietnia w Państwowej […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility