30 września, 2022

K O M U N I K A T Burmistrza Miasta Zambrów

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów nr 0050.113.2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie części działek, oznaczonych numerami geodezyjnymi […]
29 września, 2022

Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda

Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda Beneficjent: Miasto Zambrów Kwota dofinansowania: 4.746.745,51 zł Całkowita wartość inwestycji: 4.996.574,22 zł […]
Accessibility