27 października, 2022

Jan Sebastian Bach –
gwiazda, która rozbłysła po latach

Jan Sebastian Bach – gwiazda, która rozbłysła po latach Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na koncert Filharmonii pt. “Poznajcie Jana […]
26 października, 2022

1 i 2 listopada zostaną uruchomione dodatkowe kursy komunikacji miejskiej

1 i 2 listopada zostaną uruchomione dodatkowe kursy komunikacji miejskiej W dniu 1 listopada i 2 listopada – Święto Wszystkich Świętych i dzień Zaduszny zostaną uruchomione […]
26 października, 2022

Wylew nie musi oznaczać końca pracy zawodowej

Wylew nie musi oznaczać końca pracy zawodowej Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód? Pomożemy Ci się […]
25 października, 2022

Zmiany w organizacji ruchu w Zambrowie w okresie Wszystkich Świętych!

Zmiany w organizacji ruchu w Zambrowie w okresie Wszystkich Świętych! Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych Urząd Miasta Zambrów wprowadza zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w […]
25 października, 2022

Zmiana godziny pracy urzędu w najbliższy piątek

Zmiana godziny pracy urzędu w najbliższy piątek Informujemy, iż 28 października 2022r. Urząd Miasta Zambrów czynny będzie od godziny 7.30 do godziny 15.00.  Zapraszamy interesantów do […]
24 października, 2022

Jesteś uprawniony do dodatku węglowego? Zgłoś zapotrzebowanie do Urzędu Miasta Zambrów

Jesteś uprawniony do dodatku węglowego? Zgłoś zapotrzebowanie do Urzędu Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów chcąc ułatwić mieszkańcom dostęp do tańszego węgla podjął decyzje o włączeniu naszego […]
21 października, 2022

Ruszyła ogólnopolska inwentaryzacja schronów. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozmawiał o sytuacji w Zambrowie

Ruszyła ogólnopolska inwentaryzacja schronów. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozmawiał o sytuacji w Zambrowie Dnia 21 października br. odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zambrów w […]
20 października, 2022

Dzień Białej Laski październik 2022

Dzień Białej Laski październik 2022             19 października br. w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie, zambrowskie koło Polskiego Związku Niewidomych […]
19 października, 2022

XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów 25 października 2022 roku (wtorek)

XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów 25 października 2022 roku (wtorek)   Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility