13 listopada, 2019

Misja gospodarcza Polskiego Klastra Budowlanego do Szwajcarii! Czekamy na zgłoszenia!

Misja gospodarcza Polskiego Klastra Budowlanego do Szwajcarii! Czekamy na zgłoszenia! W dniach 14-18.01.2020 r. w Bazylei odbędą się targi Swissbau. Planujemy misję gospodarczą Polskiego Klastra Budowlanego […]
13 listopada, 2019

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – ubezpieczenie majątku

Burmistrz Miasta Zambrów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU  I INNYCH INTERESÓW MIASTA ZAMBRÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI w LATACH 2020 – 2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Ogłoszenie SIWZ […]
13 listopada, 2019

Konkurs Plastyczny „NA NAJPIĘKNIEJSZY ZESTAW OZDÓB CHOINKOWYCH”

Konkurs Plastyczny „NA NAJPIĘKNIEJSZY ZESTAW OZDÓB CHOINKOWYCH” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie już po raz drugi organizuje Konkurs Plastyczny „NA NAJPIĘKNIEJSZY ZESTAW OZDÓB CHOINKOWYCH”. Karta zgłoszenia […]
12 listopada, 2019

Ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza  II ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów :   Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność […]
12 listopada, 2019

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 8 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbył się koncert słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów PSM oraz Szkoły […]
8 listopada, 2019

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 5 z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 5 z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w  Zambrowie […]
7 listopada, 2019

Jubileusz 20-lecia działalności Teatru Form Różnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Jubileusz 20-lecia działalności Teatru Form Różnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie serdecznie zaprasza na jubileusz 20-lecia działalności Teatru Form Różnych Miejskiego Ośrodka […]
7 listopada, 2019

NIEPODLEGŁA DO HYMNU 2019 – DOŁĄCZ DO AKCJI!

NIEPODLEGŁA DO HYMNU 2019 – DOŁĄCZ DO AKCJI! 11 listopada 2019 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać […]
7 listopada, 2019

Dzień Białej Laski w Zambrowie

Dzień Białej Laski w Zambrowie 06 listopada 2019 roku w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie odbyła się uroczystość związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu