26 kwietnia, 2022

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej 24 kwietnia br. odbyły się, miejskie obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez ks.kan. dr Grzegorza […]
25 kwietnia, 2022

Wystawa malarska Agnieszki Gruszeckiej

Wystawa malarska Agnieszki Gruszeckiej Dnia 28 kwietnia br. o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki “Labirynt” MOK w Zambrowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Gruszeckiej. Wstęp […]
22 kwietnia, 2022

XXXV sesja Rady Miasta Zambrów

XXXV sesja Rady Miasta Zambrów Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta […]
21 kwietnia, 2022

I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny

I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na I Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny, który odbędzie się 25-26 kwietnia w Państwowej […]
20 kwietnia, 2022

Perkusyjne Sekrety

Makroregionalne Warsztaty Perkusyjne “Perkusyjne Sekrety” Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza do udziału w warsztatach perkusyjnych w swojej szkole. O godzinie […]
20 kwietnia, 2022

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza na uroczystość poświęconą 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 24.04.2022r. PROGRAM UROCZYSTOŚCI: godz. […]
13 kwietnia, 2022

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 12 kwietnia br. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Zambrowie odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ […]
11 kwietnia, 2022

Burmistrz Miasta Zambrów informuje o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032

Burmistrz Miasta Zambrów informuje o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032 Zakończyło się opracowywanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032, która […]
8 kwietnia, 2022

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu