12 grudnia, 2022

“Gwiazdka na Święta” Koncert w MOK

Dnia 18 grudnia br. o godzinie 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się koncert kolęd “Gwiazdka na Święta” w ramach którego wystąpią: – Miejska […]
6 grudnia, 2022

Miasto Zambrów rozpoczęło dystrybucję węgla dla mieszkańców

Miasto Zambrów rozpoczęło dystrybucję węgla dla mieszkańców Dnia 1 Grudnia 2022 roku rozpoczął się proces dystrybucji węgla. Cena węgla wynosi 1 900 zł brutto za tonę. […]
6 grudnia, 2022

Iluminacje świetne rozbłysły w centrum Zambrowa

Iluminacje świetne rozbłysły w centrum Zambrowa W minioną niedzielę nad zalewem miejskim miało miejsce już tradycyjne zapalenie światełek na zambrowskiej choince. Nim nadszedł kulminacyjny moment, na […]
6 grudnia, 2022

Gwiazdko świeć, kolędo leć

Dnia 10 grudnia o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędzie się koncert “Gwiazdko świeć, kolędo leć” w wykonaniu: – Zespołu Instrumentalno-Wokalnego “Camerata”, – […]
30 listopada, 2022

Zapraszamy na “Choinkę z Mikołajem”

Zapraszamy na “Choinkę z Mikołajem” Burmistrz Miasta Zambrów oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zapraszają wszystkich mieszkańców i tych małych i tych dużych na “Choinkę […]
28 listopada, 2022

Inauguracja sezonu kulturalnego 2022/2023

Inauguracja sezonu kulturalnego 2022/2023 26 listopada 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się Inauguracja sezonu kulturalnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się od kilkunastominutowego reportażu […]
25 listopada, 2022

Koncert z okazji Mikołajek

Koncert z okazji Mikołajek Z okazji zbliżających się Mikołajek, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na koncert “Mikołaje są wśród nas” w wykonaniu zespołu FaPki. Koncert […]
25 listopada, 2022

Ogólnopolski Zlot Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach

Ogólnopolski Zlot Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie po raz pierwszy organizuje “Ogólnopolski Zlot Mikołajów w Wyszukanych Pojazdach”. Zlot ten będzie miał miejsce […]
25 listopada, 2022

Zambrowski pomysł na rewitalizację

Zambrowski pomysł na rewitalizację 23 listopada br. w Zambrowie odbyło się spotkanie na temat rewitalizacji na Podlasiu zorganizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach współpracy z […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility