2 kwietnia, 2024

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i […]
Accessibility