25 stycznia, 2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi.
Accessibility