7 stycznia, 2012

Równy start szansą powodzenia

Tytuł Projektu: Równy start szansą powodzenia Projekt nr WND-POKL.09.01.01-20-101/10 Umowa nr UDA-POKL.09.01.01-20-101/10-00 Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013 Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans […]
1 lutego, 2011

Szkoła dla wszystkich

Tytuł Projektu: Szkoła dla wszystkich Projekt nr WND-POKL.09.01.02-20-506/10 Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-506/10-00 Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013 Oś priorytetowa: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych […]
16 października, 2010

Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego Projekt nr: WND-RPPD.01.01.00-20-001-10 Umowa nr: UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w […]
23 kwietnia, 2010

Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

  Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego Projekt nr: WND-RPPD.01.01.00-20-001-10 Umowa nr: UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości […]
24 marca, 2010

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów

Tytuł projektu: Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów Projekt Nr: POIS. 02.01.00-00-007/08 Umowa Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności Nazwa Programu: Program Operacyjny […]
15 października, 2008

Budowa Centrum Kultury w Zambrowie

Tytuł Projektu: Budowa Centrum Kultury w Zambrowie Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-010/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.03.00-20-010/10 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury […]
1 lipca, 2008

Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego […]
3 stycznia, 2008

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie Projekt nr: WND-RPPD.06.01.00-20-057/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 […]
12 kwietnia, 2007

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05 Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny […]
Accessibility