28 grudnia, 2020

Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii zobowiązani są w terminie do 31 stycznia złożyć pisemne oświadczenie o […]
28 grudnia, 2020

Sesja Rady Miasta 29 grudnia 2020r.

Sesja Rady Miasta 29 grudnia 2020r.  Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXIII sesja Rady […]
22 grudnia, 2020

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia
21 grudnia, 2020

Petycje 2020

Petycja w sprawie masowych szczepień na COVID- 19 uchwala_rozpatrzenie_petycji
18 grudnia, 2020

W Wigilię Urząd Miasta będzie nieczynny

Informujemy, iż w Wigilię 24.12.2020 r. Urząd Miasta Zambrów będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
16 grudnia, 2020

Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Informacja o wynikach naboru kandydatów na  stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie informuje, że: […]
15 grudnia, 2020

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na świąteczne koncerty

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na świąteczne koncerty
11 grudnia, 2020

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.01.2021r.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 01.01.2021r.
9 grudnia, 2020

Rejestracja udziału w dyskusji

Rejestracja udziału w dyskusji W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dyskusje publiczne realizowane będą w trybie on-line. Więcej szczegółów poniżej na niniejszej stronie w dziale „Regulamin przeprowadzenia […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility