28 lutego, 2022

INFORMACJA o wyniku naboru projektów wspierających rozwój sportu

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w wyniku otwartego naboru projektów pod nazwą  „Przedsięwzięcie realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportów drużynowych, uczestniczących w cyklu systematycznych rozgrywek […]
28 lutego, 2022

Podziękowanie Teresy Szumowskiej za uhonorowanie tytułem “Ambasador Zambrowa”

Podziękowanie Teresy Szumowskiej za uhonorowanie tytułem “Ambasador Zambrowa” W nawiązaniu do Nagrody Burmistrza Zambrowa… Zaszczytnym tytułem „Ambasador Zambrowa” zostałam uhonorowana 19 lutego, w czasie uroczystej gali […]
28 lutego, 2022

Koncert Chopinowski

Koncert Chopinowski 212 lat temu, a dokładnie 1 marca 1810 roku na świat przyszedł jeden z najwspanialszych kompozytorów wszech czasów – Fryderyk Chopin. Pragnąc uczcić to […]
28 lutego, 2022

Marcowe turnieje w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie

Marcowe turnieje w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie W marcu, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie obędą się: – VI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA […]
28 lutego, 2022

Zaproszenie na koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Zaproszenie na koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbędą się dwa koncerty dedykowane wszystkim Paniom. […]
22 lutego, 2022

Aktualizacja oferty

Aktualizacja oferty Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2022r. zmianie ulega treść oferty skierowanej do Seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Ze względu na […]
21 lutego, 2022

Gala Ambasadorów Zambrowa 2022

Gala Ambasadorów Zambrowa 2022 Dnia 19 lutego 2022r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się uroczysta inauguracja Gali Ambasadorów Zambrowa. Była to pierwsza gala z […]
21 lutego, 2022

Zaproszenie na koncert z cyklu “Spotkania z Muzyką”

Zaproszenie na koncert z cyklu “Spotkania z Muzyką” Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie serdecznie zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach cyklu “Spotkania z Muzyką” […]
21 lutego, 2022

Projekt „Malarstwo w hafciarstwie”

Projekt „Malarstwo w hafciarstwie” W piątek 18 lutego br. w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie przy al. Wojska Polskiego 25 odbyła się kolejna część projektu […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility