12 czerwca, 2018

Kampania „Mam czas rozmawiać” – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Kampania „Mam czas rozmawiać” – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie włączył się po raz kolejny w realizację kampanii społecznej o charakterze […]
12 czerwca, 2018

Tereny rekreacyjne nad zalewem zyskały nową atrakcję

Tereny rekreacyjne nad zalewem zyskały nową atrakcję W maju 2018 roku nad zalewem miejskim ustawiono dwie ukwiecone figury łabędzi, które będą ozdabiały zambrowskie tereny rekreacyjne. Wymiary […]
11 czerwca, 2018

List od Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego do rolników i dzieci

11 czerwca, 2018

Spotkanie dla przedsiębiorców-wsparcie innowacyjnych projektów

Spotkanie dla przedsiębiorców – wsparcie innowacyjnych projektów Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie […]
11 czerwca, 2018

22. Dni Zambrowa (relacja)

22. Dni Zambrowa (relacja) 22. Dni Zambrowa odbyły się w dniach 09-10 czerwca 2018r. Jak co roku przyciągnęły tłumy mieszkańców Zambrowa i okolic na targowicę miejską. […]
11 czerwca, 2018

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów rozstrzygnięte

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów rozstrzygnięte 9 czerwca 2018 w ramach 22. Dni Zambrowa tradycyjnie odbyły się Wyścigi Rowerowe z udziałem dzieci, młodzieży oraz […]
5 czerwca, 2018

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów w najbliższą sobotę

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów 9 czerwca 2018, godz. 10.00 odbędą się Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów. Start i meta: Zambrów, ul. Lipowa. […]
4 czerwca, 2018

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca, na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie odbyły się wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka. Mimo opadów deszczu, momentami […]
30 maja, 2018

Dzień Dziecka w Zambrowie

Dzień Dziecka w Zambrowie 2000 tys. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Zambrów oraz Gminy Zambrów uczestniczyło wczoraj w festynie z okazji Dnia […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu